SJUKVÅRDSPARTIET I VÄSTRA GÖTALAND, STYRELSE

ORDFÖRANDE


Lisa Bertilsson


KASSÖR


Billy Bertilson


PRESSANSVARIG


(kommer uppdateras)

LEDAMOT


Annika Samuelsson Björk


LEDAMOT


Åsa Lidholm


REVISOR


(kommer uppdateras)

VICE ORDFÖRANDE


Armen Hovannisyan


SEKRETERARE


Leif Eriksson


LEDAMOT


Yvonne Jonsson


LEDAMOT


Erica Österholm

VALBEREDNING


(kommer uppdateras)