Nyheter!

Senaste:


På årsmötet 2024-04-14 togs beslut om att ändra våra stadgar, här följer en kortare förklaring till varför. Har man ytterligare frågor är man varmt välkommen att höra av sig till mig.

 

Sätet för partiet ändras till Lidköping från Vänersborg.

För tillfället är partiet störst i och runt Lidköping. Vår intention är att vi ska växa och målet är att vi vid valet ska finnas representerade i stora delar av region, allra helst i hela.

 

Distrikten tas bort också av den anledningen att vi inte finns representerade i hela regionen och det blir svårt att jobba utefter stadgar som inte stämmer överens med verkligheten.

 

Man skall ha varit medlem i minst fyra månader för att vara valbar samt ha rösträtt vilket innebär en säkerhet för partiet.

 

Till sist läggs till att partistyrelsen kan bevilja deltagande även i kommunala val.

Det finns flera anledningar till det, dels att locka till oss fler som kan tänka sig att engagera sig politiskt men då i kommunalval, dels att mycket av sjukvården redan nu och än mer i framtiden kommer lägga ut på primärvård och kommunal hälsa- och sjukvård. Vi finner det då naturligt att sjukvårdspartiet även är engagerade där.


/Lisa Bertilsson - ordförande
Pressmeddelanden 2024


  • Ett nytt medlemsregister håller på att tas fram och ett intensivt arbete att ta fram bland annat ett partiprogram, uppdatera hemsidan m.m pågår. 

  • Ny QR-kod för medlemsavgiften för 2024 är nu uppladdad på vår hemsidan

Pressmeddelanden 2023  • Årsmötet beslutade den 10e december att höja 2024 års medlemsavgift till 200 kr.
    Medlemsavgiften för sjukpensionärer och pensionärer kommer vara 150 kr. Detta för att få in medel för att kunna delta i nästa val.

  • Årsmötet beslutade att välja Lisa Bertilsson till ny ordförande för partiet