Hem

Sjukvårdspartiet - Västra Götaland

Mindre pengar till byråkratin,

mer pengar till sjukvården!

Hela Västra Götaland skall leva!

Lika vård till alla!

 

 

Välkommen till Sjukvårdspartiet - Västra Götaland!

 

Sjukvårdspartiet- Västra Götaland är ett politiskt parti som är verksamt i Västra Götalandregionen, och flera av länets kommuner, sedan 1998. Vi är ett parti som kämpar för den lilla människan, för att hela regionen skall kunna leva, för en lika och rättvis vård till alla oavsett plånbok, för en politik nära medborgarna, för vår hembygd och dess kulturarv, medborgerlig och mänsklig frihet och för att folkets vilja skall styra.

 

Välkommen att läsa mer om partiet och vår politik!

 

 

Valmanifest 2014

Lika vård till alla!

 

Öka antalet vårdplatser och personal

Sammanslagningen av 18 väl fungerande sjukhus – till fyra stora sjukhusgrupper i Västra Götaland – har misslyckas. Det har lett till otaliga flyttkaruseller, längre vårdköer, ökad byråkrati m.m. Sjukvårdspartiet vill därför återskapa de självständiga och fristående sjukhusen med egen styrelse och eget budgetansvar. Alla regionens sjukhus skall även ges ekonomiska möjligheter att öka antalet vårdplatser och personal.

 

Sjukvårdspartiet säger – med nuvarande lagstiftning – nej till vinstdrivande företag inom vården. Vi vill även att staten ska ta mer ansvar för driften av landets universitets-sjukhus (bl.a. Sahlgrenska), för att säkra en god vård för fler av regionens patienter och öka patientsäkerheten.

 

Alla skall ha råd att gå till tandläkaren

Tandvården håller på att utvecklas till en klassfråga. Vi vill införa samma betalningssystem för tandvården som för övrig sjukvård. Varför skall det finnas ett betalningssystem för mun, och ett annat för resten av kroppen? Allt bör på sikt ingå i högkostnads-kortet.

 

Bostadskrisen är akut

Billiga hyresrätter bör byggas i alla kommuner inom regionen, helst uppemot 20 000 st/år under kommande mandatperiod. En särskild satsning bör göras för att bygga nya, billiga Studentlägenheter nära regionens högskolor.

 

Sjukvårdspartiet arbetar för att minska byggbyråkratin.

 

Bra och enkel kollektivtrafik

Västtrafikens priser bör ligga på en nivå som stimulerar kollektivt resande.Till skillnad från idag, så måste biljettsystemet vara enkelt att förstå för alla resenärer. Sjukvårdspartiet vill därför införa en enhetstaxa för resa under högst tre timmar inom Västra Götaland. 20 kr för resa inom en kommun.

2011 påbörjade Västtrafik en beklaglig försämring av service till regionens invånare. Många busslinjer drogs nämligen in under det året. Vi vill att linjetätheten ska återställas till 2010-års nivå.

 

Anropstrafik bör dessutom införas i varje kommun.

 

Sänkta arvoden till politiker

Det är inte rimligt att politiker ofta tjänar dubbelt så mycket som medborgarna de företräder. Sjukvårdspartiet vill därför sänka regionrådens löner med 20 procent (av 63 000 kr). Under mandatperioden vill vi även minska regionens budgetar för - byråkrati, marknadsföring och administration – med fem procent/år. Sjukhusen är enda undantag. Den regionala skatten har dessutom höjts med 1,20 kr sedan regionen bildades, vi vill nu sänka den med 50 öre.

 

Hela Västra Götaland ska leva – alla behövs

Sjukvårdspartiet vill att nybyggnation av slussarna i Göta älv påbörjas omgående – och att Vänern omklassificeras till insjö för att möjliggöra pråmtrafik. En stor del av landets befolkning (och många företag) är nämligen beroende av vattenvägen från Vänern. Vi vill även att regionen ska satsa ytterligare på småföretag, för att minska arbetslösheten. Utveckling samt produktion av förnyelsebara, fossilfria energikällor måste också prioriteras mycket högt.

 

Stoppa Västlänken och trängselskatten i Göteborg

Västsvenska paketet med Västlänken (6 km järnvägstunnel), är ett av landets största, dyraste och mest svårbedömda byggprojekt någonsin. För att finansiera projektet – som kommer att kosta mer än 30 miljarder kr – så har man infört en orättvis och godtycklig trängselskatt på biltrafik i Göteborg.

Sjukvårdspartiet motsätter sig Västlänken, och vi vill att man utvärderar hela Västsvenska paketet – utifrån vilken samhällsnytta det ger – i förhållande till satsade pengar. När Västsvenska paketet klubbades i regionfullmäktige 2009, så var det endast Sjukvårdspartiet som röstade nej. Nu som då – så vill vi att regionens invånare ska kunna folkomrösta om trängselskatt - men även om Västlänken.

 

Copyright © All Rights Reserved Sjukvårdspartiet - Västra Götaland 2014-2015