Partidistrikten

Partidistrikten


Sjukvårdspartiet - Västra Götaland har fem partidistrikt, vilka motsvarar valkretsarna i Västra Götalandsregionen. De bär namn efter valkretsarna ursprungliga namn. Varje distrikt arbetar med profilfrågor just för sitt geografiska område.


- Bohuslän

- Göteborg

- Södra Älvsborg

- Skaraborg

- Norra Älvsborg