val2014

Sjukvårdspartiet - Västra Götaland

 

Val 2014

 

 

Åtta vårdpartier kandiderar till landstingen

"Sex etablerade och två nya sjukvårdspartier kandiderar till landstingen i höstens val. Flera av dem lyfter fram decentralisering av vården som en dominerande fråga – ofta med inriktningen att värna mindre sjukhus.", skriver Läkartidningen (2014-05-17). Läs mer om Sjukvårdspartiet - Västra Götaland och Sverige överiga ju regionala sjukvårdspartier (du finner artikeln här).

 

Öppet Brev till Göteborgs-Postens chefredaktör (brevet är en reaktion på denna artikel)

 

Under rubriken ”Sjukhuset blöder än mer”, så publicerade Göteborgs-Posten 31/1-2014, ett reportage om Kungälvs sjukhus. Vi anser att denna rubrik var ytterst opassande, definitivt i ett reportage som var fokuserat på ett enda sjukhus. Vi är även starkt kritiska till artikelns negativa vinkling av verksamheten på det aktuella sjukhuset.

 

Vårt parti anser, bland annat med stöd av mycket gediget statistik- och faktaunderlag som finns om regionens sjukhus, att Kungälvs sjukhus är bland de bäst fungerande i Västra Götaland. I sin storleksklass hävdar sig sjukhuset bra även på nationell basis.

 

Problemet som GP:s artikel försöker belysa ligger på ett helt annat plan, och där ingen av personalen på Kungälvs sjukhus kan hållas ansvarig. Ansvariga för den rådande ekonomiska situationen är istället Region Västra Götalands politiker, som alltsedan regionen bildades (efter sammanslagning av fem landsting), markant ökat budgetar för byråkrati, administration samt marknadsföring. Problemet är tyvärr liknande i nästan alla landets landsting och regioner. Denna byråkratiserings-politik har lett till att Sverige numera har minst antal vårdplatser/invånare i Europa. Att stuva patienter till diverse lediga utrymmen, när vårdsalarna blivit fyllda, har tyvärr därför blivit vardag för personalen på exempelvis Kungälvs sjukhus. Eftersom sjukhuset dessutom har ett gott rykte bland regionens invånare, så söker sig många vårdsökande dit, trots att de ibland har ett sjukhus närmare sin bostad. Kungälvs sjukhus kommer därför att överskrida sin budget varje år under överskådlig tid, främst beroende på att man varje år lyckas vårda fler patienter än vad som kalkylerats. Ansvariga politiker ser sig därför nödgade att godkänna sjukhusets begäran om mera pengar för sin fortsatta verksamhet.

 

Situationen hade säkerligen varit bättre för samtliga regionens sjukhus ifall vårt parti hade fått igenom våra skugg-budgetar. Alltsedan regionen bildades har vi nämligen avsatt 400-1000 m.kr. mera till sjukvården än vad den styrande majoritetens budgetar gjort.

 

Vi ser fram emot att läsa en ny artikel i G-P, som bättre belyser de faktiska omständigheterna kring varför Kungälvs sjukhus ständigt behöver mera av regionens pengar.

 

Kungälv den 9 februari 2014

 

 

Michael Adielson, ordförande Sjukvårdspartiet Västra Götaland

Els-Marie Ragnar, partisekreterare Sjukvårdspartiet Västra Götaland

 

 

Copyright © All Rights Reserved Sjukvårdspartiet - Västra Götaland 2014-2015