Partidistrikten

Sjukvårdspartiet - Västra Götaland

PartidistriktenSjukvårdspartiet - Västra Götaland har fem partidistrikt, vilka motsvarar valkretsarna i Västra Götalandsregionen. De bär namn efter valkretsarna ursprungliga namn. Varje distrikt arbetar med profilfrågor just för sitt geografiska område.


 - Bohuslän

 - Göteborg

 - Södra Älvsborg

 - Skaraborg

 - Norra Älvsborg

Copyright © All Rights Reserved Sjukvårdspartiet - Västra Götaland 2014-2018