goteborg

Sjukvårdspartiet - Västra Götaland

 

Göteborgs partidistrikt

 

 

 

Distriktet omfattar Göteborg kommun.

 

 

Rösta varken höger eller vänster!

Rösta rakt – rösta på Sjukvårdspartiet!

 

Sjukvårdspartiet i Göteborg arbetar för ett samhälle med rättvisa och frihet i centrum. Vi sätter medborgarna i främsta rum, tror på människans förmåga. Bilden av Göteborg har blivit nedsmutsad av korruption och beslut tagna bakom stängda dörrar, därför behövs MER demokrati, MER öppenhet, MER Sjukvårdspartiet!

Vi säger nej till trängselskatt, Västlänken och Marieholmsförbindelsen, och kräver att man gör om hela Västsvenska paketet. Sjukvårdspartiet var det första och länge det enda partiet som ifrågasatte trängselskatten och Västlänken, och vi är det enda partiet som fortsatt göra det.

Storsatsning på skolhälsovård, och renovera staden skolor NU.

Vi vänder oss mot stordrift och centralisering, liksom privatisering och bolagisering. Det har visat sig att stordrift blir dyrare och mindre effektivt varför förväntade besparingar har uteblivit.

Stopp för alla vidare bolagisering av den kommunala verksamheten. Så mycket som möjligt skall återställas i förvaltningsform.

Stopp för alla utförsäljning av kommunala bolag, med undantag av de som ligger helt och hållet utanför den egentliga kommunalnära verksamheten. Kommunala bolag skall ägna sig åt bostäder, infrastruktur, energiförsörjning och så vidare, inte krog- och hotellverksamhet.

Bevara och stärk allmännyttan. En bra bostad är en mänsklig rättighet!

Återkommunalisera hela hamnen. Inklusive driften.

Bilda ett kommunalt byggnadsbolag. Göteborg behöver akut tiotusentals nya bostäder. Lösningen är inte att vänta på att de privata byggbolagen skall börja bygga. Göteborgs kommun kan visa sitt medborgaransvar genom att själv sätta spaden i jorden.

Staden skall verka för och premiera mindre företag, och uppmuntra bildandet av kooperativ.

Göteborg och Mölndal lämnas Västtrafik, och bildar egen kollektivtrafikorganisation. Utred fri kollektivtrafik. Dygnet-runttrafik årets alla dagar. Sälj inte spårvägsspåren!

Skydda stadens alléer. Öppna upp samtliga kanaler igen. Göteborgs kulturarv skall skyddas.

 

Integrationspolitiken har i Göteborg havererat. Genom att inte ta frågan på allvar så utsätter vi vår stad för fara, och utanförskapet och segregationen kommer bara att öka. Sjukvårdspartiet tror att språket är nyckeln till en lyckad integration. Att sticka huvudet i sanden är ingen hållbar lösning.

Bland våra regionala frågor för Göteborg kan särskilt lyftas fram:

Sahlgrenska sjukhuset, Östra sjukhuset, Mölndals sjukhus skall vara självständiga sjukhus som erbjuder akutsjukvård dygnet runt. Samtliga sjukhus skall ha egen styrelse med hälften av ledamöterna valda av personalen, och egen budget.

Utöver de tre stora sjukhusen måste vården i Göteborg kompletteras med självständiga sjukhus som erbjuder närsjukvård, länssjukvård och till viss del enklare akutsjukvård. De idag befintliga mindre sjukhusen Lundby sjukhus, Calanderska, Frölunda specialistsjukhus, Askims vårdcentral och Angereds närsjukhus, kan alla utvecklas till kompletta närsjukhus, var och en med sina specialistområden.

Har du några frågor eller idéer, eller önskar mer information så du välkommen att kontakta oss.

Att arbeta för ett bättre samhälle kräver många villiga händer som är beredda att ta ansvar för sin hemstad och sin hemregion, så välkommen in i arbetet du med. Önskar du bara passivt stödja vårt arbete, är du lika välkommen som stödmedlem.

 

 

Kontakt

Bertil Sirenius

Tel: 031-26 68 48

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved Sjukvårdspartiet - Västra Götaland 2014-2015